Polityka prywatności

Uważamy, że Twoje prawo do prywatności jest bardzo ważne. Codziennie przetwarzamy duże ilości danych osobowych. Szanujemy prywatność zaangażowanych w to osób.
Niniejsze oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje, w jaki sposób traktujemy dane osobowe pracowników stałych, pracowników tymczasowych, kandydatów do pracy, partnerów i osób odwiedzających naszą stronę.

 

Uważamy, że Twoje prawo do prywatności jest bardzo ważne. Codziennie przetwarzamy duże ilości danych osobowych. Szanujemy prywatność zaangażowanych w to osób.
Niniejsze oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje, w jaki sposób traktujemy dane osobowe pracowników stałych, pracowników tymczasowych, kandydatów do pracy, partnerów i osób odwiedzających naszą stronę.

Kandydaci i pracownicy tymczasowi

Apol Sp. z o.o. i Apolo Staffing Agency Sp z o.o. to firmy zajmująca się zatrudnianiem i oddelegowaniem do pracy, która przetwarza dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej. Jako pośrednik do spraw zatrudnienia łączymy naszych kandydatów i pracowników elastycznych z naszymi klientami. W celu prawidłowego wykonywania naszej pracy potrzebujemy danych osobowych.
Jeśli zarejestrujesz się w naszych firmach jako pracownik lub zleceniobiorca, będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Imię i nazwisko oraz adres
 • Dane kontaktowe
 • Data urodzenia i wiek
 • Płeć
 • CV obejmujące wszelkie szkolenia, doświadczenie zawodowe, referencje i zdjęcie paszportowe (jest to dobrowolne)

Aby zorganizować dla Ciebie miejsce pracy, możemy udostępniać dane zawarte w Twoim CV potencjalnym klientom, tylko za udzieloną Twoją zgodą.
Kiedy zaczynasz pracę, przetwarzamy również następujące dane:

 • Narodowość
 • Paszport
 • Pozwolenie oświadczenia na pracę
 • Dane administracyjne niezbędne do prowadzenia listy płac, takie jak numer konta bankowego
 • Szczegóły dotyczące absencji
  Potrzebujemy tych informacji, aby sprawdzić Twoją tożsamość, a później móc Ci wypłacać wynagrodzenie.
  Nie rejestrujemy i nie przetwarzamy danych związanych z naturą i przyczyną nieobecności. Ponadto w naszym systemie nie rejestrujemy ani nie przetwarzamy uzgodnień poczynionych z lekarzami lub terapeutami.
Partnerzy biznesowi

Przetwarzamy szereg danych osobowych osób zaangażowanych w wykonanie umowy zlecenia. Umożliwia nam to dostarczanie informacji o naszych usługach. W ramach tej usługi przetwarzamy następujące dane osobowe naszych partnerów biznesowych: imię i nazwisko/nazwa oraz dane kontaktowe.

Marketing

Zanim Twoje dane zostaną zawarte przez nasz dział marketingowy w listach mailingowych, Apolo poprosi o Twoją zgodę na to, czyli o tak zwane “opt-in”. Gdy ta opcja zostanie użyta, uznamy Twoją rejestrację za dobrowolną i poprawną. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w newsletterze.

Okresy przechowywania danych

Apolo przechowuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi nas przepisami i regulacjami. Wyjaśnimy to poniżej.
Jeśli przestaniesz pracować dla Apolo, usuniemy Twoje dane osobowe nie później niż 2 lata po ostatnim dniu roboczym. Obejmuje to Twoje dane kontaktowe. Istnieją od tego pewne wyjątki:

 • Dokumenty administracyjne przechowujemy przez okres maksymalnie 7 lat. Są to dokumenty związane z administracją płac, umowy o pracę tymczasową oraz, w stosownych przypadkach, zobowiązania emerytalne. Jest to związane z obowiązkiem przechowywanie dokumentów podatkowych.
 • Wnioski o ulgę podatkową od wynagrodzeń, imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia oraz kopie dokumentów wymagane do weryfikacji tożsamości są przechowywane przez co najmniej 5 lat. Jest to liczone od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany.
 • W przypadku reklamacji lub roszczeń przechowujemy niezbędne informacje tylko do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia lub do wygaśnięcia roszczenia.
Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Nasi pracownicy traktują powierzone nam informacje z pełną troską. Są oni związani klauzulą poufności i polityką firmy w zakresie bezpieczeństwa IT. Ponadto, dane mogą przeglądać i przetwarzać wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, jeśli potrzebują tych danych do wykonywania swoich obowiązków.

Sprawy techniczne

Apolo podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą lub przetwarzaniem niezgodnym z prawem.

Zmiana, kontrola i usuwanie danych osobowych

Po dokonaniu rejestracji, jeśli pracujesz dla Apolo lub jeśli pracowałeś dla Apolo, masz prawo zobaczyć, które Twoje dane posiadamy.
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do przeglądania, poprawiania, uzupełniania i usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Pod nagłówkiem “okresy przechowywania danych” możesz sprawdzić, jak długo przechowujemy określone dane.
Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub jeśli masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@apolo.pl

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Przepisy dotyczące prywatności mogą ulec zmianie, co może się wiązać ze zmianami w naszej polityce prywatności. W związku z tym Apolo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Każda zmiana zostanie ogłoszona na tej stronie. W związku z tym Apolo zaleca wszystkim osobom zainteresowanym regularne odwiedzanie tej strony, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany.
Obecne oświadczenie o Ochronie Prywatności było ostatnio zaktualizowane w dniu 21-12-2020

Ми будемо раді допомогти вам

Залиште свої дані для пошуку вам вакансії